thông cống nghẹt thủ dầu một Archive

0963.14.16.15
0936.53.39.53